Omställnings nätverket skrev under Årskonferensen MOU ( memorandum av understanding) – tillsammans med Hela Sverige om att koordinera och stödja  Omställning i Sverige och Åland.

En hel del av hur detta nav fungerar arbetades fram under det internationella konferensen i Santorso Italien under våren.

Transparens är något vi strävar efter, det bygger på tillit och de framväxande idéer om hur vi kan organisera oss P2P – peer to peer – som en organisation av arbetsgrupper och kärngrupper samt stödorganisationer. Jag börjar med att sprida rapporten från konferensen.

Är ni nyfikna på den konferensen  ladda gärna ned rapporten med de fina teckningar här!

 

/Steve Hinton, som representerar Sverige tillsammans med Ylva Lundkvist i navet.